ที่นี่เราแสดงการเลือกวัสดุที่เรามีในสต็อกให้เลือก

หากคุณไม่สามารถหาวัสดุที่คุณต้องการ  , กรุณาติดต่อเรา

Flooring  =  งานพื้น
Carpets   =  พรม
Tables and chairs   =  โต๊ะ และ เก้าอี้
stand table  =  โต๊ะสูงสำหรับยืน
stage floor   =  พื้นเวที
Glass walls to Tent  =  ผนังกระจก กับ เต้นท์
Door systems  =  ระบบประตู
ceilings   =  ฝ้าเพดาน
lightning  =  แสงสว่าง
Fence  =  รั้ว
Containers systems  =  ระบบตู้คอนเทนเนอร์
Air conditioners  =  ระบบปรับอากาศ

เต้นท์มาตรฐานของเรามาพร้อมกับผ้าใบสีขาว แต่สามารถติดตั้งกับผ้าใบโปรงใส,

ผนังกระจก , ผนักพลาสติก และ ระบบประตู

ส่วนประกอบเสริม เช่น ระบบพื้น , ฝ้าเพดาน , และ ระบบปรับอากาศ ,

พรม และ แสงสว่างเข้าหากันอย่างเพอร์เฟค

หากคุณต้องการให้เต้นท์ของคุณเป็นแบบ VIP

สถูป
3×3 และ 5×5
(เข้ากันได้กับขนาด 5×10 และ 10×10 เมตร และ มากกว่า)

เต้นท์กว้าง 10 เมตร
10×5 เมตร
10×10 เมตร
10×20 เมตร และ มากกว่า

เต้นท์กว้าง 15 เมตร
15 x 10 เมตร
15 x 15 เมตร
15 x 20 เมตร

เต้นท์กว้าง 20 เมตร
20 x 10 เมตร
20 x 20 เมตร
20 x 30 เมตร
(เต็นท์ทุกหลังสามารถขยายได้ในระยะ 5 เมตรและสามารถสร้างได้มากกว่า)

© Copyright 2015 PTA THAILAND BY ANOTHAI ANOTHAINATH